Wuzhou에서 건설중인 새로운 시설

번호 검색 :0     저자 :사이트 편집기     게시: 2017-08-14      원산지 :강화 된

비즈니스 개발을 통해 Wuzhou의 새로운 클린 룸 시설은 국제 표준과 일치하며 의료용 콜라겐 제품 (Class I, Class III) 제조에 사용됩니다.


빠른 링크

불산 시설

Guangdong Victory Biotech Co., Ltd.

주소:4F., A11, 광동 새로운 광원 산업 단지, 루센, Shishan 타운, Nanhai 지구, 불산시, 광동성, 중국 528226, 중국.

전화 : +86 757 8561 9788.

팩스 : +86 757 8561 9788.

이메일:service@victorybio.com

Wuzhou 시설

Wuzhou Victory Biotech Co., Ltd.

주소:빌딩 29, No. 30, 31, Fudian Shangchong, Xijiang 넷째 Rd., Wuzhou시, 광시 성, 중국.

전화 : +86 774 2828900.

이메일:shengchi@shenguan.com.cn

우리 모두를 찾아라

저작권 광동 Victory Biotech Co., Ltd.판권 소유.                                                                            粤 ICP № 2021082450 号 -1                                              지원을 지원합니다지도자