loading

수용성 아틀로 콜라겐 분말

가용성 상태:

제품 설명

명세서

기원

소/돼지

저장

실온

Bioburden

<100cfg/g

발성 성

무료

수분량

<15%

청정

총 콜라겐> 90%  SDS-PAGE에 의해

텔로 펩티드 테스트

부정적인

우로 론산 함량

<1  mg/g

관련 상품

빠른 링크

불산 시설

Guangdong Victory Biotech Co., Ltd.

주소:4F., A11, 광동 새로운 광원 산업 단지, 루센, Shishan 타운, Nanhai 지구, 불산시, 광동성, 중국 528226, 중국.

전화 : +86 757 8561 9788.

팩스 : +86 757 8561 9788.

이메일:service@victorybio.com

Wuzhou 시설

Wuzhou Victory Biotech Co., Ltd.

주소:빌딩 29, No. 30, 31, Fudian Shangchong, Xijiang 넷째 Rd., Wuzhou시, 광시 성, 중국.

전화 : +86 774 2828900.

이메일:shengchi@shenguan.com.cn

우리 모두를 찾아라

저작권 광동 Victory Biotech Co., Ltd.판권 소유.                                                                            粤 ICP № 2021082450 号 -1                                              지원을 지원합니다지도자